Pamatlīdzekļu iegāde Ģ.Lustes Z/S "Bērziņi" jauna pakalpojuma radīšanai

Projekta īstenotājs: 
Brenguļu pagasta Ģ.Lustes zemnieka saimniecība "BĒRZIŅI"
Finansējums: 
Budžets - 18900 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 13230 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir palielināt Brenguļu pagasta Ģ.Lustes ZS "Bērziņi" konkurētspēju un kapacitāti, kā arī radīt jaunu produktu un pakalpojumu, tādējādi uzlabojot vietējā reģiona darba tirgu, veicinot konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projekta ietvaros tika iegādāts malkas skaldītājs.

Projekts īstenots 2019. gadā.