Ražošanas jaudas palielināšana un jaunu produktu attīstība uzņēmumā SIA "Zarupi"

Projekta īstenotājs: 
SIA "Zarupi"
Finansējums: 
Budžets - 40632,19 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 28442,53 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir palielināt uzņēmuma pārstrādes jaudas sukāžu ražošanas procesam, nodrošināt kopējo pārstrādes jaudu līdz 120
kg gatavās produkcijas diennaktī, vienlaicīgi izveidojot un attīstot jaunu produktu līniju gāzētie un negāzētie dzērieni, kā arī
mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi, palielinot uzņēmuma konkurētspēju.

Projekta ietvaros tiks iegādātas ražošanas iekārtas (augļu un dārzeņu smalcinātājs, hidrauliskā sulas spiede, pasterizators ar gāzes katlu, dzērienu karbonizēšanas iekārta, sukāžu žāvēšanas tunelis, "Bag in Box" pildīšanas iekārta,) un saules paneļi.

Projekts tiks īstenots 2019. -2020. gadā.