Lāzertaga laukuma izveide

Projekta īstenotājs: 
Deivis Jirgensons
Finansējums: 
Budžets - 8726,61 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6108,63 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis piedāvāt dažādām mērķgrupām jaunu pakalpojumu Beverīnas novadā - lāzertag spēle brīvā dabā.

Projekta ietvaros tika iegādāts spēles Lāzertag aprīkojums un telts.

Projekts īstenots 2019. gadā.