Aprīkojuma iegāde lāzertaga spēles konkurētspējas paaugstināšanai

Projekta īstenotājs: 
Deivis Jirgensons
Finansējums: 
Budžets - 5575,68 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 3902,98 EUR
Īstenotā rīcība: 
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - turpināt sniegt lāzertaga spēles pakalpojumus Beverīnas novadā, radot konkurētspējīgu un veselīga dzīvesveida atpūtas vietu.

Projekta ietvaros iegādāts papildu lāzertaga spēles aprīkojums.

Projekts īstenots 2020. gadā.