Smiltsērkšķu augļu pārstrādes nozares konkurētspējas paaugstināšana z/s "Puntiņi"

Projekta īstenotājs: 
Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība "PUNTIŅI"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 49 837,47 EUR, publiskais finansējums - 34 886,23 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta ietvaros notika noliktavas un pārstrādes iecirkņa pārbūve, kas nodrošinās uzņēmuma atbilsību visām sanitārajām prasībām. Tika iegādātas iekārtas jaunas ražotnes veidošanai, izmantojot tikai vietējās izejvielas (smiltsērkšķus),  un uzsākta jaunu produktu ražošanu: smiltsērkšķu eļļa, saldējums un tējas.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada oktobrī.