Smiltsērkšķu pirmapstrādes iekārtu iegāde zemnieku saimniecībā "Puntiņi"

Projekta īstenotājs: 
Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība "PUNTIŅI"
Finansējums: 
Budžets - 10437,33 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 7306,11 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir pilnveidot ražošanas ciklu un uzsākt jaunu produktu ražošanu, samazinot roku darbu un paaugstinot produkcijas kvalitāti.

Projekta ietvaros tiks iegādātas iekārtas un palīgiekārtas smiltsērkšķu pārstrādes ceham.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.