Aktīvā atpūta ZS "Laidavas"

Projekta īstenotājs: 
Valkas rajona J.Ences zemnieku saimniecība "LAIDAVAS"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 18890,66 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 13223,46 EUR, cits līdzfinansējums - 5667,20 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir uzlabot esošo pakalpojumu un radīt jaunus, kvalitatīvus pakalpojumus, balstītus uz tirgus izpēti un klientu interesi par aktīvās atpūtas iespēju dažādošanu, paplašināt pakalpojuma sniegšanas teritoriju, tādējādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti.; palielināt saimniecības ienākumus un paaugstināt konkurētspēju.

Projekta ietvaros tika iegādāts aprīkojums  (laivas, SUP dēļi, bezpilota lidaparāts, pirts muca uz piekabes).

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada aprīlī.