Vides labiekārtošana

Projekta īstenotājs: 
Plāņu pagasta zemnieku saimniecība "Vīcepi 1"
Finansējums: 
Budžets - 20652 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 18586,80 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir sakārtot teritoriju, piedāvāt labiekārtotu atpūtas un tūrisma vietu.

Projekta ietvaros tika atjaunots dīķis un labiekārtota teritorija 1,1 ha platībā.

Projekta īstenošana pabeigta 2020.gada decembrī.