Skaldi un baudi

Projekta īstenotājs: 
Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība "VECĶIGUĻI"
Finansējums: 
Budžets - 12800 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 8960 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir radīt papildus ienākumu avotu saimniecībai, kā arī efektīvāt izmantot darba spēku, it īpaši ziemas periodā,
radot vietējiem iedzīvotājiem iespēju izmantot jaunu pakalpojumu, uzlabojot cilvēku dzīves kvalitāti un efektīvāk izmantot
vietējos koksnes resursus.

Projekta ietvaros tika iegādāta pārvietojamā malkas zāģēšanas un skaldīšanas iekārta Falcon 35.

Projekts īstenots 2020. gadā.