Viesu mājiņa ar SPA procedūru nodrošināšanu

Projekta īstenotājs: 
SIA "Serbigal"
Finansējums: 
Budžets - 49830 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 34881 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir izveidot mazu viesu mājiņu ar SPA procedūru nodrošināšanu.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēta viesu mājiņa.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.