Ražošanas iekārtu iegāde un pārdošanas uzsākšana

Projekta īstenotājs: 
SIA "Pike Boy Kayak"
Finansējums: 
Budžets - 25960 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 18172 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir uzsākt jauna produkta ražošanu un virzīšanu tirgū.

Projekta ietvaros tiks iegādāts karbona un kevlara detaļu ražošanas komplekts kajaka laivu karkasa kompozītmateriālu ražošanai.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.