Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana Sedas pilsētā

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 1794,78 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 1615,30 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis -  papildināt brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu bērniem un jauniešiem Sedas pilsētā.

Projekta ietvaros iegādātas galda spēles (futbols, novuss, gaisa hokejs, galda hokejs un mini biljards), kas pieejamas telpā līdzās Sedas pilsētas bibliotākai, kā arī teritorijā aiz Strenču
novada vidusskolas Sedas filiāles.ierīkots pludmales volejbola laukums.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada novembrī.

Foto: Madara Ribozola