Virešu pagasts

Amata prasmju centra izveide Virešu pagastā

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 4860,03 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4374,02 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt brīvā laika nodarbības amata prasmju apguvei ar mūsdienīgām tehnoloģijām un ieviest skolēnu un pieaugušo mūžizglītības pasākumus.

Projekta ietvaros tiks izveidots un aprīkots amata prasmju centrs Virešu pagastā.

Projekta īstenošanas laiks - 2018. - 2019.