Valkas pagasts

Tautastērpu un karoga izgatavošana VPDK "Spriņģi"

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Spriņģi"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 9525,29 EUR, publiskais finansējums – 8572,79 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir iegādāties Valkas novada tautas tērpu komplektu Valkas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam "Spriņģi", lai sekmētu māksliniecisko izaugsmi, veicinot kultūras dzīves attīstību un rosinātu interesi par latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

Projekta ietvaros tika izgatavoti tautas tērpu komplekti 12 dejotāju pāriem, kā arī iegādāts deju kolektīva karogs.

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada vasarā.

Foto: Aksana Markoviča

Tiltiņa atjaunošana Lugažu muižas parkā Valkas pagastā

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 13566,60 EUR, publiskais finansējums – 12209,95 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir veikt Lugažu muižas parka vides sakārtošanu, atjaunojot  tiltiņu parka teritorijā un izbūvējot jaunu kājnieku celiņu no tiltiņa uz dabas taku, tā veicinot tūrisma infrastruktūras attīstību Valkas pagastā un Valkas novadā un padarot pieejamu dabas taku visiem Latvijas iedzīvotājiem un ārzemju viesiem. 

Projekta ietvaros ir atjaunots Lugažu muižas parka teritorijā esošais tiltiņš (vecā tilta demontāža, celmu laušana, 62 m2 bruģēšana) un izbūvēta kājnieku celiņa laipa uz dabas taku (117 m2 kājnieku celiņš bruģēts un 15 m koka laipa).

Meža izstrādes pakalpojumi

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība "LUTERNIEKI"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 50 000 EUR, publiskais finansējums - 35 000 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir paplašināt saimniecības darbību, uzsākt mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu.

Projekta ietvaros saimniecība iegādājās meža darbiem aprīkotu traktoru un meža izvešanas piekabi.

Projekts īstenots 2017.gadā.

Lauksaimniecības produktu pārstrāde

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība "LUTERNIEKI"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 18 142,60 EUR, publiskais finansējums - 12 699,82 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis - pārstrādāt augļus un ogas, ražot jaunus produktus.

Projektā plānots paplašināt saimniecības darbības virzienus - pārstrādāt lauksaimniecības produkciju, ražot jaunus produktus - ābolu sulu ar citu augļu un dārzeņu sulu. Projekta ietvaros tiks iegādātas ražošanas iekārtas.