Ēveles pagasts

Kultūrvēsturiskā objekta Ēveles kluba funkcionalitātes uzlabošanai nepieciešamā inventāra iegāde

Projekta īstenotājs:
Burtnieku novada pašvaldība
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 13 847,08 EUR, publiskais finansējums – 12 462,37 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir aprīkot tradīcijām bagāti Ēveles klubu ar mēbelēm, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai veicinot vietējo kopienu sadarbību.

Projekta ietvaros tika iegādātas mēbeles un aprīkojums skatītāju zālei, aktiertelpām un garderobei.

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada rudenī.

Katram savu pagalīti

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona Ēveles pagasta zemnieku saimniecība "CEĻMALAS"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 8770 EUR, publiskais finansējums - 6139 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis - Piedāvāt malkas sagatavošanas (zāģēšana, skaldīšana) pakalpojumus, uzlabojot Ēveles pagasta un apkārtējo novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta ietvaros iegādāta malkas zāgēšanas un skaldīšanas iekārta.

Projekts īstenots 2017.gadā.