Sedas pilsēta

Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana Sedas pilsētā

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 1794,78 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 1615,30 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis -  papildināt brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu bērniem un jauniešiem Sedas pilsētā.

Projekta ietvaros iegādātas galda spēles, ierīkots pludmales volejbola laukums.

Projekts īstenošana pabeigta 2018. gada septembrī.