Biedrība

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" (turpmāk Partnerība)dibināta 2006.gada oktobrī. Partnerības darbības galvenais mērķis ir teritorijas ilgtspējīga attīstība, iedzīvotāju dzīves un vides kvalitātes uzlabošana. Šai risināmajai problēmai nav administratīvu robežu, tāpēc kopīga darbība pašvaldību līmenī ir svarīgs ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums.

Padome

Alda Zvejniece
Padomes priekšsēdētāja
+371 29449680

Grundzāles pagasta pārvalde

Jānis Ence
Padomes priekšsēdētājas vietnieks
+371 29171961

Mednieku biedrība "Jērcēni"

Lelde Vilka
+371 28653482

Biedrība "Brenguļu jauniešu dome"

Viesturs Zariņš
+371 64722237

Valkas novada dome

Andris Rubins
+371 29481597

Z/S "Bebri"

Inese Perova
+371 29343463

Biedrība "Pāvulēni"

Aija Freimane
+371 29409860

Individuāls biedrs