Trikātas pagasts

Iekārtu iegāde produkcijas kvalitātes uzlabošanai un jaunu produktu radīšanai

Projekta īstenotājs:
SIA "R CHOCOLATE"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 19 942 EUR, publiskais finansējums - 13 959,40 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1.Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir iegādāties jaunas ražošanas iekārtas esošās produkcijas apjoma palielināšanai un kvalitātes uzlabošanai, jaunu produktu ieviešanai ražošanā, kas veicinās jaunu noieta tirgus apgūšanu un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros tika iegādātas trīs jaunas iekārtas: šokolādes temperēšanas iekārta, glazēšanas līnija un šokolādes formu pildīšanas plate.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada februārī.

Vidzemes tautas tērpi deju kopai "Abuls"- dāvana Latvijas simtgadei

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Abulieši"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7547,00 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6792,30 EUR, cits līdzfinansējums - 754,70 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir atjaunot deju kopas "Abuls" tautastērpu kolekciju, radot iespēju novada iedzīvotājiem iesaistīties pašdarbībā, bagātināt kolektīva sniegtos priekšnesumus savā pagastā, novadā un ārvalstīs, tādējādi popularizējot tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, nodrošinot ilgtspējīgu investīciju izmantošanu.

Projekta ietvaros tika iegādāti Vidzemes tautastērpi (12 komplekti) - brunči, ņieburi, jakas, krekli - sievām, un bikses, vestes un garie mēteļi - vīriem.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada jūnijā.

Medniekmājas remonts un šautuves ierīkošana

Projekta īstenotājs:
Mednieku klubs "Trikāta"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 18 339,23 EUR, publiskais finansējums – 16 505,31 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir popularizēt medniecību un mainīt sabiedrībā valdošos stereotipus par medniekiem, veicināt sadarbību starp mednieku kolektīviem un nodrošināt Beverīnas un apkārtējo novadu medniekiem iespēju šaušanas prasmju uzlabošanai.