Trikātas pagasts

Iekārtu iegāde produkcijas kvalitātes uzlabošanai un jaunu produktu radīšanai

Projekta īstenotājs:
SIA "R CHOCOLATE"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 19 942 EUR, publiskais finansējums - 13 959,40 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1.Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir iegādāties jaunas ražošanas iekārtas esošās produkcijas apjoma palielināšanai un kvalitātes uzlabošanai, jaunu produktu ieviešanai ražošanā, kas veicinās jaunu noieta tirgus apgūšanu un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros plānots iegādāties trīs jaunas iekārtas: šokolādes temperēšanas iekārtu, glazēšanas līniju un šokolādes formu pildīšanas plati.

Vidzemes tautas tērpi deju kopai "Abuls"- dāvana Latvijas simtgadei

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Abulieši"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7547,00 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6792,30 EUR, cits līdzfinansējums - 754,70 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir atjaunot deju kopas "Abuls" tautastērpu kolekciju, radot iespēju novada iedzīvotājiem iesaistīties pašdarbībā, bagātināt kolektīva sniegtos priekšnesumus savā pagastā, novadā un ārvalstīs, tādējādi popularizējot tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, nodrošinot ilgtspējīgu investīciju izmantošanu.

Projekta ietvaros tiks Vidzemes tautastērpi (12 komplekti) - brunči, ņieburi, jakas, krekli - sievām, un bikses, vestes un garie mēteļi - vīriem.

Trikātas ezera krasta teritorijas labiekārtošana un attīstīšana

Projekta īstenotājs:
Jānis Ločmelis
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 29841,09 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 26856,98 EUR, cits līdzfinansējums - 2685,70 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir attīstīt un padarīt īpašumu "Darbinieki" par publiski pieejamu teritoriju, tādējādi uzlabojot dzīves un atpūtas kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, kā arī radot pievienoto vērtību Trikātas pagastam un Beverīnas novadam kopumā.

Projekta ietvaros Trikātas ezera krastā tiks labiekārtota pludmale 800 m2 un tās apkārtējā teritorija 3000 m2, izveidots apgriešanās laukums 360 m2, izveidota koka laipa 60 m, uzstādīta tualete.

Medniekmājas remonts un šautuves ierīkošana

Projekta īstenotājs:
Mednieku klubs "Trikāta"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 18 339,23 EUR, publiskais finansējums – 16 505,31 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir popularizēt medniecību un mainīt sabiedrībā valdošos stereotipus par medniekiem, veicināt sadarbību starp mednieku kolektīviem un nodrošināt Beverīnas un apkārtējo novadu medniekiem iespēju šaušanas prasmju uzlabošanai.