Plāņu pagasts

Padziļinātas kokapstrādes attīstīšana, iegādājoties formātzāģmašīnu

Projekta īstenotājs:
Ģirts Vizulis
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 8169,32 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5718,52EUR, cits līdzfinansējums - 2450,80 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir palielināt ražošanas efektivitāti un kvalitāti koka galdniecības izstrādājumu ražošanas uzņēmumā.

Projekta ietvaros tika iegādāta formātripzāģmašīna Altendorf WA6 -2600.

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada decembrī.

Foto: Ģirts Vizulis