Kauguru pagasts

Atpūta uz āķa

Projekta īstenotājs:
SIA "Volanti"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas -7000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4900 EUR, cits līdzfinansējums - 2100 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis - piedāvāt pakalpojumu ar pievienoto vērtību -  pārvietojamās mucveida pirts nomas un sertificēta pirtnieka pakalpojumus, uzlabojot Kauguru pagasta un apkārtējo novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta ietvaros tiks iegādāta pārvietojamā mucveida pirts un platforma.

Atpūtas mājas "Migliņas"izbūve un aprīkošana

Projekta īstenotājs:
SIA "Migliņas"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 34999,99 EUR, cits līdzfinansējums - 15000,01 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir jaunu pakalpojumu radīšana tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem, izveidojot tūrisma infrastruktūru - atbilstoši aprīkotu atpūtas/ viesu māju, kā arī labiekārtojot apkārtējo teritoriju, pielāgojot to tūristu prasībām.

Projekta ietvaros tiks veikti atpūtas mājas būvdarbi un iegādāti pamatlīdzekļi - mēbeles, tehnika, aprīkojums.

Teritorijas labiekārtošana tūrisma uzņēmuma attīstībai

Projekta īstenotājs:
SIA "ROKSALANA"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 35000 EUR, cits līdzfinansējums - 15000 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir nodrošināt uzņēmuma pakalpojumu kvalitatīvu pieejamību un uzņēmuma attīstību.

Projekta ietvaros tiks veikta viesu nama "Gaujaspriedes" teritorijas sakārtošana, iebraucamo ceļu un atpūtas laukumiņu bruģēšana ērtas piekļuves
nodrošināšanai.

SIA Speed up Bike velosipēdu ražošanas attīstīšana

Projekta īstenotājs:
SIA "Speed up Bike"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 3190 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 2233 EUR, cits līdzfinansējums - 957 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir uzlabot uzņēmuma tehnoloģisko bāzi un samazināt pašizmaksu, lai produkta ražošana būtu rentabla.

Projekta ietvaros tiks iegādāta metāla virpa, kas tiks izmantota bērnu velosipēdu ražošanai.

Mūrmuižas brīvdabas estrādes deju grīdas būvniecība

Projekta īstenotājs:
Beverīnas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 19 233,14 EUR, publiskais finansējums – 17 309,83 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir uzlabot brīvdabas pasākumu kvalitāti Mūrmuižas ciema iedzīvotājiem, atjaunojot brīvdabas deju grīdu-skatuvi.

Projekta ietvaros Mūrmuižas estrādes vecās deju grīdas vietā izbūvēta jauna. Tāpat kā iepriekš, grīda ir veidota no koka dēļiem, tomēr papildu noturībai ir ielikti betona pamati, kā arī dēļi tika speciāli apstrādāti pret laika apstākļu iedarbību.

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada vasarā.

Foto: Marija Melngārša

Jauna pakalpojuma radīšana

Projekta īstenotājs:
Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7430,50 EUR, publiskais finansējums - 5201,34 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir paplašināt krājaizdevumu sabiedrības darbību, sniedzot jaunus pakalpojumus un piedāvājot tos lielākā teritorijā, kā arī palielināt biedru skaitu un uzlabot klientu apkalpošanu.

Projekta ietvaros tiks iegādāta datortehnika, biroja tehnika un programnodrošinājums.