Vijciema pagasts

Padarīsim vēl aktīvāku kultūras dzīvi Vijciemā!

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Vijciema jauniešu dome"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 1835,57 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 1652,01 EUR, cits līdzfinansējums - 183,56 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir saglabāt latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu, veicinot Vijciema pagasta deju kopu "Vijolītes"un "Virāža" izaugsmi, radot iespēju ieinteresēt jaunus dalībniekus.

Projekta ietvaros tiks iegādāti jauni un atbilstoši tautastērpiem 20 pāri sieviešu deju kurpju, kā arī tiks uzstādīta LED skrejošā rinda, kas nodrošinās vieglu informācijas pieejamību visiem vietējiem iedzīvotājiem un pagasta viesiem.

Viesu nama "Bergervilla" izveide vēsturiskajā Medību pils ēkā Vijciemā

Projekta īstenotājs:
Agneta Kīta
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 49994,06 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 34995,84 EUR, cits līdzfinansējums - 14948,22 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir saglabāt esošo muižas ēku un radīt tās pieejamību plašai sabiedrībai, radot jaunu tūrisma infrastruktūras uzņēmumu, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu un tūrisma apskates objektu,  tādējādi  veicinot teritorijas atpazīstamību, dabas, kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanu un saglabāšanu, attīstot teritoriju kā tūristiem pievilcīgu vietu un vietējiem patīkamu dzīves vietu.

Projekta ietvaros medību pils tiks pārbūvēta par viesu namu ar 5 numuriņiem.

Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 5024 EUR, publiskais finansējums – 4521,60 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir rosināt Vijciema pagasta bērnus aktīvam dzīves veidam un radīt pievilcīgu vietu ģimenēm ar bērniem, labiekārtojot - papildinot bērnu rotaļu laukumu.

Projekta ietvaros plānots uzstādīt tīkla piramīdu bērnu rotaļu laukumā, kas būs kā labiekārtojums - papildinājums biedrības "Vijmalieši" 2013.gadā ar LEADER finansējumu izbūvētam rotaļu laukumam  projektā  „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Vijciema pagastā”.

Projekts īstenots 2016.gada oktobrī.

Foto: Mārīte Kalniņa