Grundzāles pagasts

Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam "Rieda"

Projekta īstenotājs:
Smiltenes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 5866,08 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5279,47 EUR, cits līdzfinansējums - 586,60 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir uzlabot deju kolektīva priekšnesumu vizuālo kvalitāti, popularizēt Latvijas novadu tērpu un deju bagātību un izglītot skatītāju.

Projekta ietvaros tika iegādāti Rucavas tautastērpi (8 komplekti).

Projekts īstenots 2018. gada jūlijā.

Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Grundzāle 2010"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7840,80 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 7056,72 EUR, cits līdzfinansējums - 784,08 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir nodrošināt iespēju uzstāties vairāk kā 8 dejotāju pāriem, dažādot deju kolektīva "Riedēni" priekšnesumus, veicināt jauniešu interesi par latviešu kultūras mantojumu - deju un tautas tērpu, tā komplektēšanas un nēsāšanas tradīcijām.

Projekta ietvaros iegādāti Vidzemes novada (Ēveles) tautastērpi (12 komplekti):  brunči, ņieburi, vainagi, krekli, kurpes meitām un puišu tērpi, kas sastāv no krekla, biksēm, vestes un zābakiem.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada augustā.

Foto - Alda Zvejnice

Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana

Projekta īstenotājs:
Smiltenes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 30 000 EUR, publiskais finansējums – 27 000 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir sakārtot estrādes apkārtnes teritoriju, radot drošu, ērtu un funkcionālu vidi, pielāgotu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.