Valkas pilsēta

Zāģezera teritorijas labiekārtošana

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Latvijas - Igaunijas institūts”
Finansējums:
13 649 LVL
Īstenotā rīcība:
Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana

Peldvietas pie Zāģezera (Valka) iekārtošana (ģērbtuve, atkritumu urnas); atjaunota Zāģavota ūdens ņemšanas vieta, ierīkots apgaismojums.

Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 66 258,35 EUR, t.sk. publiskais finansējums 19 208,72 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, ierīkojot komfortablu, drošu, atraktīvu un ergonomisku bērnu rotaļu laukumu Valkā, Ausekļa ielā 44.

Bērnu rotaļu laukuma izbūve Ausekļa ielā 44, Valkā (1.kārta), kuras ietvaros veikti rotaļu laukumam paredzētā zemes gabala sagatavošanas darbi, nožogota laukuma teritorija, izbūvētas bruģētas taciņas un uzstādītas rotaļu konstrukcijas jaunākā vecuma bērniem.

Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Valkas novada iedzīvotājiem

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 13 176,12 EUR, t.sk. publiskais finansējums 11 858,51 EUR
Īstenotā rīcība:
Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis: Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Valkas novada vietējiem iedzīvotājiem.