Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Valkas novada iedzīvotājiem

Projekta īstenotājs: 
Valkas novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 13 176,12 EUR, t.sk. publiskais finansējums 11 858,51 EUR
Īstenotā rīcība: 
Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis: Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Valkas novada vietējiem iedzīvotājiem.

Veikta telpu Rūjienas ielā 3 D vienkāršota rekonstrukcija, labiekārtošana un aprīkošana: 1) izveidota telpa Sociālajā dienestā, kur var īslaicīgi uzturēties vardarbībā cietušie bērni vai to vecāki, kuri saņem psihologa vai rehabilitētāja palīdzību 2) izveidota telpa atkarībā esošo personu un līdzatkarīgo ģimenes locekļu resursu centra izveidei, kur notiks atbalsta un pašpalīdzības grupu nodarbības līdz ar to radot jaunu alternatīvo sociālo pakalpojumu, kāds līdz šim nav bijis.