Zāģezera teritorijas labiekārtošana

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Latvijas - Igaunijas institūts”
Finansējums: 
13 649 LVL
Īstenotā rīcība: 
Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana

Peldvietas pie Zāģezera (Valka) iekārtošana (ģērbtuve, atkritumu urnas); atjaunota Zāģavota ūdens ņemšanas vieta, ierīkots apgaismojums.

Zāģezera apkārtne ir iecienīta Valkas novada, kā arī kaimiņpilsētas Valgas, Igaunija, iedzīvotāju atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vieta. Iedzīvotāji tur dodas peldēties un sauļoties, spēlē bumbu, rīko piknikus u.tml. Teritorijā atrodas avotiņš - Zāģavots, kur daudzi vietējie iedzīvotāji tradicionāli dodas pēc ūdens. Zāģezeru bieži apmeklē arī tūristi, lai ceļojuma laikā atpūstos, ezera krasta pļavā uzceltu teltis un pārnakšņotu. Reizēm pie ezera tiek rīkoti arī pasākumi ar lielāka iedzīvotāju skaita piedalīšanos (piemēram, sacensības "Skrējiens apkārt Zāģezeram").

Bija nepieciešami uzlabojumi Zāģezera pludmalē, ērtāka piekļuve pie avota ūdens, sakārtošanas darbi un postījumu novēršana. Tādējādi par projekta mērķi tika noteikts: uzlabot apkārtējās vides kvalitāti Valkas pilsētas un apkārtnes iedzīvotāju iecienītā atpūtas vietā pie Zāģezera, sakopjot un labiekārtojot Zāģezera apkārtnes teritoriju, izveidojot piemērotu infrastruktūru un veicinot saudzīgu attieksmi pret vidi.