Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā

Projekta īstenotājs: 
Valkas novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 66 258,35 EUR, t.sk. publiskais finansējums 19 208,72 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, ierīkojot komfortablu, drošu, atraktīvu un ergonomisku bērnu rotaļu laukumu Valkā, Ausekļa ielā 44.

Bērnu rotaļu laukuma izbūve Ausekļa ielā 44, Valkā (1.kārta), kuras ietvaros veikti rotaļu laukumam paredzētā zemes gabala sagatavošanas darbi, nožogota laukuma teritorija, izbūvētas bruģētas taciņas un uzstādītas rotaļu konstrukcijas jaunākā vecuma bērniem.