Trikātas pagasts

Muzeja ekspozīcijas telpas „Tālavas mantojums” izveide

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Šodien, rīt”
Finansējums:
Kopējais finansējums 9333,00 LVL, t.sk. publiskais finansējums 8400,00 LVL
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Projekts tika realizēts Trikātas pagasta Saieta namā ar mērķi – saglabājot un pilnveidojot esošo kultūras mantojumu, izveidot muzeja ekspozīcijas telpu, tā, lai tas būtu pieejams arī nākamajām paaudzēm. Projekta ietvaros iegādātas mēbeles muzeja „Tālavas mantojums” izveidei – skapji, stikla vitrīna un ekspozīciju plaukti. Ekspozīcija tiek iekārtota un papildināta ar pagasta iedzīvotāju dāvinājumiem. Iegādāts arī dators, projektors un ekrāns vēsturisko dokumentu, fotoattēlu un filmu demonstrēšanai, kā arī fotoaparāts dažādu notikumu fiksēšanai.

Bērnu rotaļu un atpūtas laukums Rotaļu saliņa

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Mežsaimniecības attīstība”
Finansējums:
ELFLA - 17929 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Izveidots rotaļu un atpūtas laukumu bērniem.