Ēveles pagasts

Aktīvās brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Ēveles pagastā

Projekta īstenotājs:
Burtnieku novada pašvaldība
Finansējums:
ELFLA –6403 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Seno tradīciju godā celšanas telpas izveide Ēveles muižas klētī un Saietu telpas izveide Ēveles muižas klētī

Projekta īstenotājs:
Burtnieku novada pašvaldība
Finansējums:
ELFLA – 7782 EUR un 13446 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Ēveles muižas klēts, celta 1793. gadā, ir izcils klasicisma arhitektūras piemineklis, kas ir viens no nozīmīgākajiem kultūras objektiem Ēveles pagastā.