Seno tradīciju godā celšanas telpas izveide Ēveles muižas klētī un Saietu telpas izveide Ēveles muižas klētī

Projekta īstenotājs: 
Burtnieku novada pašvaldība
Finansējums: 
ELFLA – 7782 EUR un 13446 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Ēveles muižas klēts, celta 1793. gadā, ir izcils klasicisma arhitektūras piemineklis, kas ir viens no nozīmīgākajiem kultūras objektiem Ēveles pagastā.

Jau agrāk, cita projekta ietvaros, tika nomainīts ēkas jumts, atjaunota fasāde, atjaunoti logi un durvis, sakārtota parka teritorija. LEADER projektu rezultātā Ēveles muižas klētī pilnībā sakārtotas divas telpas - izveidotas Seno tradīciju godā celšanas telpa un Saieta telpa. Abās telpās no jauna izbūvēts griestu apšuvums, attīrītas un nokrāsotas pārseguma sijas, attīrītas, apmestas un krāsotas sienas, izbūvētas grīdu konstrukcijas, veikta koka konstrukciju apstrāde ar lineļļu, kā arī izbūvēta apgaismojuma armatūra un elektroinstalācijas.

Seno tradīciju godā celšanas un Saieta telpu izveide veicinājusi pilnvērtīgu Ēveles muižas klēts izmantošanu, sniedzot neatsveramu ieguldījumu novada tūrisma attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Seno tradīciju godā celšanas telpā tiek rīkotas izglītojošas programmas – radošās darbnīcas, kurās var apgūt senos latviešu arodus un tradīcijas. Tāpat telpa tiek izmantota kā ekspozīciju un izstāžu zāle, kur iespējams apskatīt vietējo amatnieku un mākslinieku darbus, senos darba rīkus, kā arī iepazīt pagasta un novada vēsturi. Saieta telpa ir vairāk orientēta tieši uz plašāku atpūtas, brīvā laika un kultūras aktivitāšu pieejamību un nodrošināšanu visiem vietējiem iedzīvotājiem. Labās akustikas dēļ šeit notiek akustiskie koncerti, dzejas izrādes, tiek izrādīts kino, notiek lietišķās mākslas studijas darbu izstādes. Pagasta un novada svētku laikā telpās darbojās dažādas radošās darbnīcas, notiek semināri, savām aktivitātēm tās izmanto vasaras nometnes dalībnieki, šeit notiek arī ģimeņu svētki- kāzas, kristības.

Klēts un parks ir iekļauti kā apskates objekts un atpūtas vieta vairākos tūrisma maršrutos. Katru gadu to apmeklē un novērtē ievērojams skaits ekskursantu no Latvijas pagastiem, pilsētām, velotūristi un tūristi no ārzemēm. To iecienījušas ģimenes, organizējot brīvdienu atpūtu prom no pilsētu trokšņa – ekoloģiski tīrā vidē.