Aktīvās brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Ēveles pagastā

Projekta īstenotājs: 
Burtnieku novada pašvaldība
Finansējums: 
ELFLA –6403 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.