Muzeja ekspozīcijas telpas „Tālavas mantojums” izveide

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Šodien, rīt”
Finansējums: 
Kopējais finansējums 9333,00 LVL, t.sk. publiskais finansējums 8400,00 LVL
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Projekts tika realizēts Trikātas pagasta Saieta namā ar mērķi – saglabājot un pilnveidojot esošo kultūras mantojumu, izveidot muzeja ekspozīcijas telpu, tā, lai tas būtu pieejams arī nākamajām paaudzēm. Projekta ietvaros iegādātas mēbeles muzeja „Tālavas mantojums” izveidei – skapji, stikla vitrīna un ekspozīciju plaukti. Ekspozīcija tiek iekārtota un papildināta ar pagasta iedzīvotāju dāvinājumiem. Iegādāts arī dators, projektors un ekrāns vēsturisko dokumentu, fotoattēlu un filmu demonstrēšanai, kā arī fotoaparāts dažādu notikumu fiksēšanai. Projekta ietvaros izveidota karte „Tālavas valsts mūsdienu kartē” un pārvietojama izstāde „Trikāta cauri laiku lokiem”, kā arī Trikāta fotogrāfijās no putna lidojuma.

Projekta mērķis ir sasniegts. Jau esošais vēsturiskais materiāls vizuālā formā tiek nodots Trikātas pagasta iedzīvotājiem un apmeklētājiem. Izstādē un fotogrāfijās var aplūkot Trikātas vēsturi un mūsdienas bez gida palīdzības. Vēsturiskais materiāls par Trikātu muzeja telpās tiek izmantots kopš 2011. gada un iedzīvotāju interese ar katru gadu aug. Saieta namā tiek atzīmēti dažādi, ar Trikātas vēsturi saistīti pasākumi – 11. novembrī notiek Lāčplēšdienas pasākums, ģenerāļu Jāņa Baloža un Kārļa Gopera jubileju pasākumi, notikušas Barikāžu atceres pasākumi u.c. Pasākumos iedzīvotāju apmeklētība un atsaucība liela.

Rezultātā tiešie labuma ieguvēji ir gan vietējie iedzīvotāji, gan Trikātas viesi, jo Trikātas novada vēsture tiek apzināta, glabāta un popularizēta visiem saprotamā un pieejamā formā.

Muzeja ekspozīcijas telpas izveide un labiekārtošana veicinājusi pilnvērtīgāku Trikātas Saieta nama telpu izmantošanu, sniedzot neatsveramu ieguldījumu novada tūrisma attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.