Bērnu rotaļu un atpūtas laukums Rotaļu saliņa

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Mežsaimniecības attīstība”
Finansējums: 
ELFLA - 17929 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Izveidots rotaļu un atpūtas laukumu bērniem.