Turpinās pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

Turpinām apciemot biedrības teritorijas, lai novērtētu šajā plānošanas periodā īstenotos LEADER projektus un apkopotu vietējo iedzīvotāju priekšlikumus nākamajam plānošanas periodam.

29. augustā tikāmies ar Valkas pilsētas aktīvajiem uzņēmējiem,   NVO un pašvaldības pārstāvjiem.

Plānotās nākamās tikšanās:

14. septembrī plkst. 15.00 Ērģemes pagastā, jaunajā Ērģemes bibliotēkā

21. septembrī plkst. 15.00 Valkas pagastā, Lugažu muižā

23. septembrī plkst. 14.00 Vijciema pagastā, Vijciema tautas namā

Apstiprināti 2022. gada pasākumu pieteikumi

Biedrības padome ir apstiprinājusi "Mazo projektu 2022" - pasākumu pieteikumu - konkursa rezultātus.

Pasākumu saraksts

 

Pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

Uzsākot "Lauku partnerības ZIEMEĻGAUJA" jaunā plānošanas perioda stratēģijas izstrādi, aicināsim uz tikšanos visu partnerības pagastu un pilsētu aktīvos iedzīvotājus, NVO pārstāvjus, uzņēmējus, kas jau ir iesaistījušies LEADER projektu īstenošanā un vēlētos to darīt arī nākotnē. Pasākuma laikā novērtēsim, kā katrā teritorijā ir veicies ar LEADER projektu īstenošanu līdz šim, un kopīgi padomāsim, ko vēlētos paveikt nākamajā plānošanas periodā.

Tikšanās š. g. 15. jūnijā:

Plkst. 14.00 Grundzāles pagasta pārvaldes ēkā

Mazo projektu konkurss 2022

Izsludinām ikgadējo pasākumu pieteikumu konkursu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 31.05.2022.

Nolikums

Biedru kopsapulce

Š. g. 30.martā plkst. 14.00 attālināti Zoom platformā notiks biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ikgadējā biedru kopsapulce.

Darba kārtība:

1. Koordinatores Lindas Krūmiņas atskaite par biedrības finanšu izlietojumu 2021. gadā.

2. Padomes priekšsēdētājas Aldas Zvejnieces atskaite par padomes darbu 2021. gadā.

3. Padomes vēlēšanas.

4. LEADER programmas aktualitātes.

5. Citi jautājumi.

Dižprojekts 2021

Liels paldies visiem, kas atsaucās un atsūtīja ieteikumus, kuru projektu izvēlēties kā Dižprojektu 2021.

Pārliecinoši visvairāk balsu saņēma projekts "Meža dzīvnieku, zivju un citu barotavu izgatavošana ar "FUR^MAN" zīmolu", kas īstenots Trikātas pagastā (10 balsis).

Trīs balsis saņēma projekts "Walk Cafe" Valkā, un pa divām balsīm saņēma projekti "Brīvdabas skatuves izveidošana Strenčos" un "Laivu piestātnes pievadceļa un stāvlaukuma izveide Mācītājmuižas ezera krastmalā" (Trikātas pagastā). 

LEADER 7.kārtas rezultāti

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir pabeigusi LEADER 7. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu. Pozitīvos atzinumus saņēmušie projekti ir nodoti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestam.

Vērtēšanas rezultāti:

Rīcība "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū"

Rīcība "Vides sakārtošana"

Meistarklase "Sēņu un citu meža velšu kulinārija. Medījumu pagatavošana"

Š. g. 18. decembrī Trikātas pagastā notiks meistarklase "Sēņu un citu meža velšu kulinārija. Medījumu pagatavošana". Pasākums notiek LEADER  starptautiskās sadarbības projekta "Sēņu ceļš" ietvaros.

Afiša

Informācija par LEADER 7. kārtā iesniegtajiem pieteikumiem

15.12.2021. noslēdzās pieteikumu iesniegšana LEADER projektu konkursa 7. kārtā. Pavisam ir iesniegti 34 pieteikumi.

Rīcība "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū" - 20 pieteikumi - pieprasītais publiskais finansējums - 359 202,85 EUR (pieejams - 324 624,16 EUR)

Rīcība "Vides sakārtošana" - 14 pieteikumi - pieprasītais publiskais finansējums - 325 930,05 EUR (pieejams - 241 551,13 EUR)

Aktivitāte pa teritorijām (iesniegto pieteikumu skaits): 

Informācija LEADER projektu iesniedzējiem

No šodienas, 22. oktobra, LAD EPS ir pieejamas jaunās LEADER projektu iesniegumu veidlapas, lai varētu sākt gatavot iesniegumus. Projektu pieteikumus varēs iesniegt, sākot ar 15.11.2021. 

Konsultācijas un informācija pa e-pastu ziemelgauja@gmail.com vai t. 29219477 (Dagnija Ūdre).

Pages