Apstiprināti 2020.gada pasākumu pieteikumi

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" padome ir apstiprinājusi ikgadējā pasākumu konkursa pieteikumus. Nolikumā noteiktajā termiņā - līdz 30.06.2020. - tika saņemti pieteikumi no 14 biedrības teritorijām. Visi pieteikumi ir apstiprināti.

2020.gada pasākumu saraksts

Atgādinājums pasākumu organizatoriem - pasākumu afišās un reklāmās jābūt norādei uz biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" finansiālu atbalstu. Pēc pasākuma norises gaidīsim nelielu atskaiti un dažus skaistus foto.

Aktuāla informācija par projektu „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”

Biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” vēlas veicināt reģiona uzņēmējdarbības attīstību un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu laukos, piedāvājot informāciju par aktuālām iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem piesaistīt aizdevumus nebanku sektorā biedrības darbības teritorijā. Ar šādu mērķi biedrība ir iesaistījusies ELFLA starpteritoriālās sadarbības projektā „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”, projekta Nr.18-00-A019.332-000005.

Pages