Turpinās pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

Turpinām apciemot biedrības teritorijas, lai novērtētu šajā plānošanas periodā īstenotos LEADER projektus un apkopotu vietējo iedzīvotāju priekšlikumus nākamajam plānošanas periodam.

29. augustā tikāmies ar Valkas pilsētas aktīvajiem uzņēmējiem,   NVO un pašvaldības pārstāvjiem.

Plānotās nākamās tikšanās:

14. septembrī plkst. 15.00 Ērģemes pagastā, jaunajā Ērģemes bibliotēkā

21. septembrī plkst. 15.00 Valkas pagastā, Lugažu muižā

23. septembrī plkst. 14.00 Vijciema pagastā, Vijciema tautas namā