Uzaicinājums uz Zemkopības ministrijas Reģionālo konferenci

Zemkopības ministrijas Reģionālā konference

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) pasākumi no 2023. gada

9. septembrī –  Kocēnu kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēni, Valmieras novads

Konferences programma