1. kārtas LEADER projektu VRG vērtēšanas rezultāti

Ir noslēgusies 1. kārtas LEADER projektu iesniegumu vērtēšana vietējā rīcības grupā, un 12. jūnijā biedrības padome apstiprināja vērtēšanas rezultātus un projektu sarindojumu. Pozitīvus atzinumus ieguvušie projekti ir iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

VRG vērtēšanas rezultāti

Noslēgusies LEADER 2. kārtas pieteikumu iesniegšana

Š.g. 20. jūnijā noslēdzās LEADER projektu pieteikumu iesniegšana konkursa 2. kārtā. Pavisam tika iesniegti 25 projekti:

Rīcībā 2.1. Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība - 12 pieteikumi, pieejamais finansējums - 210 000 EUR, pieprasītais finansējums - 276 744,71 EUR

Rīcībā 2.2. Aprīkojuma un inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai - 8 pieteikumi, pieejamais finansējums - 100 000 EUR, pieprasītais finansējums - 75 047,39 EUR

Mazo projektu konkursa 2024 rezultāti

Biedrības padome ir apstiprinājusi Mazo projektu konkursā 2024 iesniegtos pasākumu pieteikumus. Pieteikumi tika iesniegti no visām 16 biedrības darbības teritorijām.

Lai izdodas iecerēties pasākumi!

Pasākumu saraksts

 

Informatīvie semināri par projektu pieteikumu gatavošanu LEADER 2023. - 2027. otrajai kārtai

Uzaicinām uz informatīvajiem semināriem par sabiedriskā labuma projektu pieteikumu sagatavošanu LAEDER 2023. - 2027. otrajā kārtā šādās rīcībās:

Rīcība 2.1.       Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība

Rīcība 2.2.       Aprīkojuma un inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai 

Rīcība 2.3.       Vietējo kopienu iniciatīvas 

24. maijā plkst. 16.00 Strenču pilsētas bibliotēkā, Valmieras novadā

28. maijā plkst. 16.00 Gaujienas muižas pilī, Smiltenes novadā

Izsludināta LEADER 2. kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Sludinājums

Mazo projektu konkurss 2024

Izsludinām ikgadējo Mazo projektu konkursu 2024.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 10. maijs.

Nolikums

Informatīvie semināri par LEADER 2023. - 2027. pirmo kārtu

Aicinām esošos un topošos uzņēmējus uz informatīvajiem semināriem par projektu iesniegumu gatavošanu LEADER 2023. - 2027. pirmajai kārtai.

10.04.2024. plkst. 15.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, novada pašvaldības zālē, Valkas novadā

11.04.2024. plkst. 16.00 Virešu Saieta namā, Smiltenes novadā

15.04.2024. plkst. 16.00 Strenču pilsētas bibliotēkā, Valmieras novadā

LEADER 1. kārtā izsludinātās rīcības:

1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū;

1.2. Tūrisma nozares pakalpojumu attīstība

Izsludināta LEADER 1. kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Sludinājums

Biedrības biedru ikgadējā kopsapulce

Biedrības biedru ikgadējā kopsapulce notiks š.g. 26. martā plkst. 15.00, Valkā, bistro "Jumis" Rīgas ielā 12A.

Darba kārtība:

1. Koordinatores L. Krūmiņas atskaite par biedrības finanšu izlietojumu 2023. gadā un biedrības gada pārskata apstiprināšana.

2. Padomes priekšsēdētājas A. Zvejnieces atskaite par padomes darbu 2023. gadā. 

3. Padomes pārvēlēšanas.

4. LEADER programmas aktualitātes.

5. Citi jautājumi.

Dižprojekts 2023

Mūsu biedrības izvēlētais projekts "Latvijas Lauku foruma" ikgadējam Dižprojektu konkursam ir Smiltenes novada pašvaldības Grundzāles pagastā īstenotais projekts "Strūves ģeodēziskā loka punkta Palzmar atjaunošana".

Lūdzu, atbalstiet mūsu Dižprojektu - atzīmējot "Patīk" un daloties LLF mājas lapā https://laukuforums.lv/lv/archives/16014

Palzmar projekts

Pages