Atvērtā skola ciematu aktīvistiem

Mūsu biedrības biedre Aija Freimane aicina pieteikties Atvērtajai skolai ciematu aktīvistiem (Open School for Village Hosts).

Erasmus+ projektu "Open School for Village Hosts" izstrādāja septiņas Eiropas Savienības organizācijas ar mērķi definēt ciematu aktīvistu prasmes,  ko iespējams attīstīt, lai uzlabotu dzīves kvalitāti mazos lauku ciemos un apvidos.

Projekta "Atvērtā skola ciematu aktīvistiem” rezultātā tiks izstrādāta koplietojama mūžizglītības apmācības programma ciematu aktīvistiem dizaina kompetences paaugstināšanai.

Latvijas lauku teritoriju iedzīvotāji, ciemati un apdzīvoto vietu, vietējo rīcības grupu aktīvisti aicināti iesniegt savus pieteikumus pirmreizējai iespējai attīstīt idejas vietas un kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai ar dizaina metodēm līdz 2023.gada 20.janvārim topošajā Eiropas Savienības atvērtajā skolā ciematu aktīvistiem (Village Hosts).

Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē ŠEIT: https://www.villagehosts.eu/call-village-hosts/

Apmācibas notiks tiešsaistē angļu valodā.

PAPILDINFORMĀCIJAI:

Par to,

  1. Kas ir ciematu aktīvisti (Village Hosts)
  2. Kādas ir projektā definētās ciematu aktīvistu (Village Hosts) nepieciešamās un attīstāmās kompetences

iespējams izlasīt šeit: http://www.radosapartneriba.lv/open-school-for-village-hosts.html