Konference - diskusija

Ceturtdien, 25. februārī, no plkst. 11.00-13.00 notiks sadarbības projekta "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" noslēguma pasākums - tiešsaistes konference-diskusija  “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvām krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem”. Saite uz pasākumu: https://www.segums.lv/tiesraide/

Diskusijas laikā meklēsim atbildes uz vairākiem jautājumiem:

LEADER 6. kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" projektu vērtēšanas komisija ir pabeigusi LEADER 6. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu. Š.g. 14. janvārī notika biedrības padomes sēde, kas apstiprināja vērtēšanas rezultātus un projektu iesniegumu sarindojumu. Projektu vērtēšanas rezultāti un dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai vērtēšanai.

Projektu vērtēšanas laikā atbrīvojās publiskais finansējums un kļuva iespējams tālākai vērtēšanai LAD iesniegt visus projektus, kas bija ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu. 

Noslēgusies LEADER 6.kārtas projektu pieteikumu iesniegšana

9. decembrī beidzās projektu pieteikumu iesniegšana LEADER 6. kārtā. Pavisam rīcībā "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū" ir saņemti 15 pieteikumi.

Kopējais pieprasītais publiskais finansējums ir 136 730,23 EUR, kas ir divas reizes vairāk nekā 6. kārtā pieejamais finansējums.

Projektu iesniegumu skaits pa teritorijām: Grundzāles pagasts - 4, Valkas pagasts - 2, Ērģemes pagasts - 2, Virešu pagasts - 2, Kauguru pagasts - 2, Valka - 1, Strenči - 1, Trikātas pagasts - 1.

Izsludināta LEADER projektu konkursa 6.kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks:   2020. gada 9. novembris – 2020. gada 9. decembris

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādā vietējās attīstības stratēģijā noteiktajā rīcībā:

Aktuāla informācija par projektu „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir iesaistījusies ELFLA starpteritoriālās sadarbības projektā „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”, projekta Nr.18-00-A019.332-000005. Projekta vadošais partneris - biedrība „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība” - ir sagatavojusi aktuālās informācijas apkopojumu par projekta rezultātiem un vēl veicamajiem darbiem.

Projekts noslēgsies 31.10.2020. Projekta noslēgumā - 29.10.2020. - plānota konference. 

Prezentācija

Darbnīca "Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās"

Šī gada 24. un 25.septembrī starptautiskā sadarbības projekta Nr.18-00-A019.333-000014 “Sēņu ceļš” ietvaros norisinājās darbnīca “Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās”. Darbnīca notika sadarbības partnera – biedrības “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” teritorijā – Valkas un Strenču novados.

Darbnīca "Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās"

Uzaicinām piedalīties darbnīcā "Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās", kas notiks š.g. 24.-25.septembrī.

Pasākums notiek starptautiskās sadarbības projekta “Sēņu ceļš”  Nr. 18-00-A019.333-000014 ietvaros.

Pieteikšanās līdz 21.septembrim, kontaktpersona Dagnija Ūdre, t. 29219477, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com

Afiša

Darbnīca "Praktiskā sēņu iepazīšana mežā"

Uzaicinām piedalīties darbnīcā "Praktiskā sēņu iepazīšana mežā" š.g. 13.septembrī Valkas novada Zvārtavas pagastā.

Pasākumu organizē biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" sadarbībā ar biedrību "Atrodi laiku sev" starptautiskās sadarbības projekta “Sēņu ceļš”,  Nr. 18-00-A019.333-000014, ietvaros.

Pieteikšanās līdz 9.septembrim, kontaktpersona Marita Treijere, t. 28373887, e-pasts: maritatreijere@inbox.lv

Afiša

Noslēgusies LEADER 5.kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis LEADER 5. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu.

Rezultāti:

5. kārtā tika iesniegti 39 projektu iesniegumi.

LAD apstiprināja 20 projektus (rīcībā 1.1. - 12, rīcībā 2.2. - 8).

Finansējuma nepietika 12 projektiem (rīcībā 1.1. - 2, rīcībā 2.2. - 10).

Vērtēšanas laikā pieteicēji atsauca 3 projektus (visi rīcībā 1.1.).

Noraidīti 4 pieteikumi (VRG - 2, LAD - 2).

No apstiprinātajiem 5. kārtas projektiem viens projekts jau ir īstenots.

Apstiprināti 2020.gada pasākumu pieteikumi

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" padome ir apstiprinājusi ikgadējā pasākumu konkursa pieteikumus. Nolikumā noteiktajā termiņā - līdz 30.06.2020. - tika saņemti pieteikumi no 14 biedrības teritorijām. Visi pieteikumi ir apstiprināti.

2020.gada pasākumu saraksts

Atgādinājums pasākumu organizatoriem - pasākumu afišās un reklāmās jābūt norādei uz biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" finansiālu atbalstu. Pēc pasākuma norises gaidīsim nelielu atskaiti un dažus skaistus foto.

Pages