LEADER 2023. - 2027. - gaidām priekšlikumus!

Šobrīd notiek darbs pie nākamā plānošanas perioda LEADER programmas sagatavošanas un ir iespējams iesniegt priekšlikumus.

Zemkopības ministrijas prezentācija par darba gaitu.

Prezentācija ir iekšējs DARBA dokuments, kas ietver PAŠREIZĒJO piedāvājumu LEADER pasākumiem no 2023. līdz 2027. gadam, kam iespējams sniegt priekšlikumus un komentārus. Šī NAV gala versija programmai, jo piedāvājums tiks mainīts, balstoties uz saņemtajiem ierosinājumiem un priekšlikumiem. Vienlaikus - ja netiks saņemti priekšlikumi, jo piedāvāto aktivitāšu un plānotā atbalsta ietvars un pamatnosacījumi atbilst teritorijas vajadzībām, tiks turpināts tālāks darbs ar esošo piedāvājumu.

Priekšlikumus un komentārus, lūdzu, sūtiet uz e-pastu ziemelgauja@gmail.com