LEADER 6. kārtas gala rezultāti

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis LEADER 6. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu.

6. kārtā bija iesniegti 15 projektu pieteikumi, no tiem LAD ir apstiprinājis 7 projektus. LAD noraidīja 4 projektus, bet vērtēšanas pirmajā posmā vietējā rīcības grupa noraidīja 4 projektus. No apstiprinātajiem projektiem divi jau ir īstenoti: SIA "IT serviss" (Strenči) projekts "Aprīkojuma iegāde augstas kvalitātes pasākumu tehniskajam nodrošinājumam un inovatīviem skaņas pakalpojumiem" un Alūksnes rajona Virešu pagasta zemnieku saimniecības "Mežvīri" projekts ""Malkas skaldīšanas pakalpojuma ieviešana Virešu pagasta zemnieku saimniecībā "Mežvīri"".