Informatīvie semināri par projektu pieteikumu gatavošanu LEADER 2023. - 2027. otrajai kārtai

Uzaicinām uz informatīvajiem semināriem par sabiedriskā labuma projektu pieteikumu sagatavošanu LAEDER 2023. - 2027. otrajā kārtā šādās rīcībās:

Rīcība 2.1.       Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība

Rīcība 2.2.       Aprīkojuma un inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai 

Rīcība 2.3.       Vietējo kopienu iniciatīvas 

24. maijā plkst. 16.00 Strenču pilsētas bibliotēkā, Valmieras novadā

28. maijā plkst. 16.00 Gaujienas muižas pilī, Smiltenes novadā

Atgādinām, ka pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 20.05. 2024. līdz 20.06.2024.