1. kārtas LEADER projektu VRG vērtēšanas rezultāti

Ir noslēgusies 1. kārtas LEADER projektu iesniegumu vērtēšana vietējā rīcības grupā, un 12. jūnijā biedrības padome apstiprināja vērtēšanas rezultātus un projektu sarindojumu. Pozitīvus atzinumus ieguvušie projekti ir iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

VRG vērtēšanas rezultāti