Uzaicinājums piedalīties floristikas darbnīcā

10.09.2018.

Aicinām piedalīties floristikas darbnīcā  "Dabas skaistums dabā un mūsmājās"

Uzsākta starpvalstu sadarbības projekta "Sēņu ceļš" īstenošana

20.08.2018.

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis starpvalstu sadarbības projektu „Sēņu ceļš”, projekta Nr. 18-00-A019.333-000014, kurā kā partneris ir iesaistījusies biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”. Projekts tiek īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Pašnovērtējums par 2017.gadu

16.07.2018.

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir veikusi ikgadējo pašnovērtējumu par darbu un sasniegtajiem rezultātiem. Pašnovērtējumā ir apkopoti dati par LEADER projektiem, kas ir pabeigti (sākta LAD uzraudzība) līdz 2017.gada beigām.

Pašnovērtējums

Noslēgusies LEADER 3.kārtas projektu vērtēšana

20.06.2018.

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis LEADER 3.kārtas projektu vērtēšananu.

No iesniegtajiem 33 projektu ieniegumiem kārtā pieejamā finansējuma ietvaros LAD ir apstiprinājis 17 projektus:

Rīcībā 1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana - 3 projekti

Rīcībā 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana - 5 projekti

Rīcībā 1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū - 2 projekti

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes novadu

28.05.2018.

31.maijā pārstāvji no visiem biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" teritorijas novadiem dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz biedrības "Sateka" teritoriju (Gulbenes novads).

Brauciena programma

 

Mazo projektu konkurss 2018

27.04.2018.

Tiek izsludināts ikgadējais mazo projektu konkurss. Pieteikumu iesniegšana līdz 2018. gada 1. jūnijam. 

Konkursa nolikums

LEADER 3.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

22.03.2018.

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir pabeigusi LEADER 3.kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu. Visa projektu dokumentācija ir iesniegta tālākai vērtēšanai LAD. 

LEADER 3.kārtas rezultāti

Biedrības biedru kopsapulce

20.02.2018.

Š. g. 7.martā plkst. 14.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, Valkas novada domes zālē notiks biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" biedru kopsapulce.

Koordinatore Linda Krūmiņa pa e-pastu biedrības biedriem ir nosūtījusi uzaicinājumu un kopsapulces darba kārtību.

Noslēgusies LEADER 3.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

16.02.2018.

15.februārī beidzās projektu iesniegumu pieņemšana LEADER projektu konkursa 3.kārtā. Pavisam ir iesniegti 33 projektu iesniegumi:

Rīcībā 1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana - 4 projekti - pieejamais publiskais finansējums 41122,85 EUR - pieprasītais publiskais finansējums 44571,48 EUR

Balsojiet par mūsu Dižprojektu 2017!

11.01.2018.

Mūsu biedrības izvēlētais Dižprojekts 2017 ir Apes novada domes īstenotais projekts "Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana". Pieteikums ir iesniegts konkursa organizatoram - biedrībai "Latvijas Lauku forums". Mūsu Dižprojekts ir publicēts LLF mājas lapā un sociālajos tīklos. "Dižprojekta"  titulu iegūs projekts, kas tiks izvirzīts VRG balsojumā, tomēr arī sociālo tīklu populārākā projekta īstenotāji saņems īpašo pārsteigumu!

Pages