LEADER 7.kārtas rezultāti

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir pabeigusi LEADER 7. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu. Pozitīvos atzinumus saņēmušie projekti ir nodoti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestam.

Vērtēšanas rezultāti:

Rīcība "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū"

Rīcība "Vides sakārtošana"