Projekts "Sēņu ceļš"

Starptautiskās sadarbības projekts "Sēņu ceļš", projekta Nr. 18-00-A019.333-000014

Projektā “Sēņu ceļš” iesaistītas 4 Eiropas valstis. Projekta vadošais partneris ir Aktiivinen Pohjois-Satakunta (Somija), un iesaistīti  vēl 6 partneri – biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””, biedrība “SATEKA”, biedrība "Lauku partnerība “ZIEMEĻGAUJA”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, Suupohja Development association LAG (Somija), Ignalina district LAG (Lietuva) un Gruppo di Azione Locale “SERRE CALABRESI” (Itālija).

Projekta mērķi:

1. Izveidot starptautisku “Sēņu ceļu” – savākto meža nekoksnes produktu un no tiem izgatavoto produktu biznesa iniciatīvu tīklu, kura mērķis ir dažādot aktivitātes, radot labvēlīgus apstākļus jaunu uzņēmumu radīšanai un darba vietu radīšanai lauku apvidos, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē.
2. Attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku teritorijās kā inovatīvu un tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un kā vietējās ekonomikas dažādošanas instrumentu.
3. Stiprināt individuālo pārtikas mājražotāju un tūrisma uzņēmēju savstarpējo pieredzes apmaiņu un kooperāciju Latvijā un ārzemēs produktu noieta sekmēšanai un vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.

Projekta kopējā summa – EUR 94400,00

Projektā izstrādātais buklets - "Sēņu vākšanas kalendārs"

Projektā izstrādātie maršruti:

- Sēņu ceļš (Valmieras novads, Strenči)

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1USiKXN_vyKcgPdFK40n83_1TjwTRVlEj&usp=sharing

ieej.lv/senu_cels

- Pa Kukažiņas ceļu (Gulbenes novads)

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=134p8mNhfP-Z_HWJM_N7Sx8J--RwbCj2b&usp=sharing

ieej.lv/kukazinas_cels

- Silenes velomaršruts (Augšdaugavas novads)

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1awcA893et2sSn8NhOnEilF-WAKVD3zet&usp=sharing

ieej.lv/velo_silene

Projektā izstrādātie materiāli par meža nekoksnes resursu izmantošanu:

Sēnes

Ogas

Ārstniecības augi

Citi resursi

Projekta ietvaros sagatavotie video sižeti pieejami vietnē youtube.com:

Sēņu ēdienu gatavošana : https://youtu.be/6cC3Am3R08o 

Nekoksnes resursi: https://youtu.be/WqSKGSPtPYQ

Sēņu dārziņš https://youtu.be/sCBb7qTiFFQ

Darbnīca “Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās”

Darbnīca “Praktiskā sēņu iepazīšana mežā”

Radošā darbnīca „Meža nekoksnes produktu pārstrāde un jaunu
produktu izstrāde”

Praktiska meistarklase "Meža veltes skaistumam un labsajūtai"

Receptes

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju