Mazo projektu konkursa 2023 rezultāti

09.08.2023.

Biedrības padome ir apstiprinājusi "Mazo projektu konkursa 2023" rezultātus. Finansējumu 150 EUR apmērā ir ieguvuši 13 pieteiktie pasākumi.

Pasākumu saraksts

Mazo projektu konkurss 2023

11.07.2023.

Izsludinām ikgadējo Mazo projektu (pasākumu pieteikumu) konkursu. Pieteikumu iesniegšana līdz 28.07.2023. Lūdzu, izlasiet nolikumu, jo noteikumos ir izmaiņas!

Nolikums

Stratēģijas apspriešanas darba grupas

07.06.2023.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana tuvojas noslēgumam. Esam sagatavojuši jaunās stratēģijas priekšlikumu mūsu darbībai un LEADER projektu īstenošanai līdz 2027. gadam. Nu mums nepieciešama jūsu palīdzība - kopīgi jāapspriež un jāizlemj par rīcībām, atbalsta apjomiem un citiem jautājumiem.

Informācija par Mazo projektu konkursu 2023

21.05.2023.

Plānojam, ka arī šogad notiks tradicionālais Mazo projektu (pasākumu) konkurss, bet šogad to izsludināsim vēlāk. Līdz š.g. 30. jūnijam pašvaldībām ir jāizvērtē sava līdzdalība biedrībās. Tā kā mūsu biedri ir Valkas, Valmieras un Smiltenes novadu pašvaldības, tad mums jāsagaida to oficiālie lēmumi, jo mūsu konkurss tiek finansēts no pašvaldību samaksātajām biedru naudām.

LEADER 8. kārtas projektu konkursa rezultāti

27.04.2023.

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis LEADER 8. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu. 8. kārtā bija iesniegti 6 pieteikumi. No tiem pieci pieteikumi tika nosūtīti tālākai vērtēšanai LAD, bet viens pieteikums nesaņēma minimāli nepieciešano puntu skaitu. LAD ir apstiprinājis trīs pieteikumus, bet viens pieteikums tika noraidīts. Vienu pieteikumu tā iesniedzējs atsauca vērtēšanas laikā.

6. Latvijas Lauku kopienu parlaments

27.04.2023.

No 2023. gada 14. līdz 16. jūnijam Madonas novada Ērgļos notiks 6.

Biedru kopsapulce

14.03.2023.

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" gadskārtējā biedru kopsapulce notiks ZOOM platformā 24.03.2023. plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Koordinatores L. Krūmiņas atskaite par biedrības finanšu izlietojumu 2022. gadā.

2. Padomes priekšsēdētājas A. Zvejnieces atskaite par padomes darbu 2022. gadā.

3.  LEADER programmas aktualitātes. 

4. Citi jautājumi.

Pasākums "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

27.02.2023.

Š.g. martā noslēgsim pasākumu ciklu "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!". Jaunās SVVA stratēģijas 2023. - 2027.gadam sagatavošanas ietvaros viesosimies šādās teritorijās:

03.03.2023. plkst. 14.00 - Ēveles tautas namā, Ēveles pagastā, Valmieras novadā

09.03.2023. plkst. 18.00 - Brenguļu kultūras un sporta centrā, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā

Dižprojekts 2022

02.02.2023.

Katru gadu biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina iesniegt pieteikumus Latvijas partnerību balvai LEADER Dižprojekts – vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijās ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.

Uzsākta jaunās VRG stratēģijas izstrāde

01.02.2023.

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir saņēmusi LAD lēmumu, ka ir apstiprināts biedrības pieteikums VRG sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. - 2027. gadam izstrādei. Saskaņā ar šo lēmumu jaunā stratēģija ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā no šī lēmuma saņemšanas.

Pages