LEADER 8. kārtas projektu konkursa rezultāti

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis LEADER 8. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu. 8. kārtā bija iesniegti 6 pieteikumi. No tiem pieci pieteikumi tika nosūtīti tālākai vērtēšanai LAD, bet viens pieteikums nesaņēma minimāli nepieciešano puntu skaitu. LAD ir apstiprinājis trīs pieteikumus, bet viens pieteikums tika noraidīts. Vienu pieteikumu tā iesniedzējs atsauca vērtēšanas laikā.

Apsveicam veiksmīgos projektu pieteicējus - SIA "Rūdolfa dzirnavas" (Strenči), SIA "HEA ASI" (Grundzāles pagasts) un SIA "DentaNata" (Valka)! Novēlam veiksmi projektu īstenošanā!