6. Latvijas Lauku forums

Pasākumā piedalījās padomes locekle Ilze Leicāne un koordinatore Linda Krūmiņa.

Pārskats_ILeicane