Īstenots pirmais jaunā plānošanas perioda LEADER projekts!

25.11.2016.

Vijciema pagastā LEADER projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” ietvaros ir uzstādīta tīkla - piramīda, labiekārtojot 2013.gadā ierīkoto rotaļu laukumu. 

Noticis pirmais "Mazo projektu konkursa" pasākums

10.11.2016.

29.oktobrī Strenčos notika biedrības "Gaujas plostnieki" organizētais pasākums "Gaujas dabas takas rudens 2016".

Ieskats pasākuma norisē

Padome apstiprina pasākumu pieteikumus

19.10.2016.

19.oktobrī biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" padome pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu pasākumiem, kuru pieteikumi tika iesniegti mazo projektu konkursā 2016.

Finansējums 140 EUR apmērā piešķirts šādiem pasākumiem:

LAD apstiprinājis jaunus projektus

12.10.2016.

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis šādus biedrībai iesniegtos projektus:

Diskusijas par NVO atbalsta centru Vidzemē

04.10.2016.

Vidzemes nevalstiskās organizācijas (NVO) oktobrī aicinātas piedalīties apspriedēs “Vai un kādam būt NVO atbalsta centram Vidzemē?”. Diskusijas notiks astoņās Vidzemes pilsētās, un tajās gaidīta ikviena esoša vai topoša biedrība un nodibinājums – jo dažādākas jomas būs pārstāvētas, jo produktīvāka būs saruna.

LAD apstiprinājis jaunus projektus

27.09.2016.

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis šādus biedrībai iesniegtos projektus:

Izsludinām mazo projektu konkursu!

19.09.2016.

Biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”

NOLIKUMS  MAZO PROJEKTU KONKURSAM 2016

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” kopsapulcē 2016.gada 9.martā tika nolemts 2016.gadā sniegt finansiālu atbalstu  EUR 140,00 apmērā viena pasākuma rīkošanai katras pašvaldības administratīvajā (pagasta, pilsētas) teritorijā.

LAD apstiprinājis pirmos projektus

07.09.2016.

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis pirmos biedrībai iesniegtos projektus:

2016. gada 1. kārtas rezultāti

09.06.2016.

Ar konkursa rezultātiem iespējams iepazīties zemāk esošajā saitē.

2016. gada 1. kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

Pages