Zvārtavas pagasta pašdarbnieki redzami sev un citiem

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Atrodi laiku sev”
Finansējums: 
Kopējais finansējums 2293,67 EUR, t.sk. publiskais finansējums 2293,67 EUR
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Izgatavoti tērpi sieviešu vokālajam ansamblim un iegādāta videokamera ar projicēšanas iespējām. Pašdarbības kolektīvs koncertē košos tērpos un uzņemtie pasākumu videoieraksti Zvārtavas pagasta sabiedriskajā dzīvē neklātienē iesaista pensionārus un citur dzīvojošus novadniekus. Kultūras pasākumu videoieraksti tiks saglabāti nākamajām paaudzēm.